Musikkeksperten vert ein del av Intersalg

I desember 2020 slår vi saman Musikkeksperten med Intersalg. Vi forset salet av musikkinstrument av høg kvalitet, men vil over tid utvide sortimentet til å også gjelde andre varer. 

Kunder som har handla hjå Musikkeksperten vil sjølvsagt behalde sine ordrer og sine rettigheter, og har ein spørsmål kan desse rettast til dei same kontaktpersonane hjå oss som tidlegare. 

Vi lovar å halde fram med å tilby gode produkter til ein god pris, og oppretthalde eit høgt nivå på kundeservice.